Noticia e intervención de Ricardo González – Retrocesos del Mercado.